Konkurs Verboretum

Regulamin konkursu

Organizatorami konkursu i sponsorami nagród są Dorota Kotwica i blog www.hiszpanskinaluzie.pl.

Uczestnikiem konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zapisała się na listę zainteresowanych e-bookiem i w tej sposób wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych o tej publikacji. Jedna osoba może przesłać tylko jedną pracę konkursową.

Odpowiedzi konkursowe powinny być napisane w języku polskim.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe opisane jest szczegółowo w formularzu uczestnictwa, który osoby zapisane na listę otrzymały drogą mailową. 

Przetwarzanie danych

Dane osobowe przekazane w ramach konkursu (Imię i adres e-mail) będą przechowywane na czas trwania konkursu i przez kolejny tydzień po jego zakończeniu na prywatnym serwerze Organizatora. Po upływie wskazanego czasu, dane zostaną zarchiwizowane. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu i modyfikacji przekazanych danych zgodnie z art. 13 RODO.

Wykorzystanie danych osobowych i prac konkursowych

Uczestnicy biorący udział w konkursie zgadzają się na wykorzystanie następujących danych do celu promocji w mediach społecznościowych (facebook, instagram i blog): Imię, Treść odpowiedzi w formularzu uczestnictwa.

Prawa autorskie i wykorzystanie odpowiedzi konkursowych

Przesyłając odpowiedź konkurs, uczestnik automatycznie zgadza się na udzielenie licencji do wykorzystania pracy przez Oragnizatora (w celach promocyjnych i marketingowych). Odpowiedzi zwycięskie i wyróżnione w konkursie będą wykorzystane w celu promocji e-booka, na co każdy uczestnik wyraża zgodę w momencie przystąpienia do konkursu.

Sposób ogłoszenia konkursu

Konkurs ogłaszany jest poprzez system mailingowy i w mediach społecznościowych bloga Hiszpański na luzie. Jednocześnie, dostęp do formularza uczestnictwa udostępniony został jedynie osobom zapisanym na listę zainteresowanych.

Wyłonienie zwycięzców i nagrody

Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Organizatora na podstawie oceny pracy konkursowej. Kryteria oceny to oryginalność, poprawność językowa, kreatywność.

W konkursie przyznane będą 3 nagrody w postaci e-booków „Verboretum”. Zwycięzcy otrzymają informację o wygranej drogą mailową i tą samą drogą otrzymają przyznaną nagrodę.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konkursu

Konkurs trwa od 3 maja 2019 do 9 maja 2019 (do 23.59). Prace nadesłane po tym terminie nie wezmą udziału w konkursie. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 3 dni od zakończenia konkursu.

Postanowienia końcowe

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.hiszpanskinaluzie.pl/verboretum-konkurs. Regulamin wchodzi w życie w momencie rozpoczęcia konkursu.