Jest w języku hiszpańskim taki dwukropek, o którego istnieniu często nie wiedzą nawet rodowici Hiszpanie posługujący się hiszpańskim od dekad. Może nawet lepiej byłoby powiedzieć, że to dwukropek, którego nie ma tam, gdzie być powinien. To dwukropek po zwrocie do adresata w listach i mailach.

Zgodnie z normatywną ortografią (RAE), w listach tradycyjnych i w mailach, po zwrocie do adresata lub po formułce powitalnej powinien pojawić się dwukropek. Po nim następuje przejście do nowej linii, treść listu rozpoczynamy od wielkiej litery. A więc, poprawne formy to, na przykład:

  • Querido Juan:
  • Apreciados amigos:
  • Hola, Esteban:
  • Marco:
  • Estimados compañeros:

Jeśli nie wierzysz własnym oczom ani mnie, to wystarczy, że przeczytasz punkt 1.4 z rozdziału „dos puntos” w Diccionario Panhispánico de Dudas (2005):

1.4. [dos puntos] Se emplean tras las fórmulas de saludo en el encabezamiento de cartas y documentos. En este caso, la palabra que sigue a los dos puntos, y que inicia el cuerpo de la carta, se escribe con inicial mayúscula y en renglón aparte: Muy señor mío: / Le agradeceré que en el plazo más breve posible… Es costumbre anglosajona, que debe evitarse en español, utilizar la coma en lugar de los dos puntos: *Querido amigo, / Te escribo esta carta para comunicarte…


Takie same wytyczne znajdziesz w Ortografii z 2010 roku (§3.4.4.2.7a), podobnie radzi Fundéu.

A więc zasady są jasne lub wydają się jasne. Po zwrocie do adresata lub formułce grzecznościowej na początku listu piszemy dwukropek. Ale niestety, życie płata nam figle…, a UŻYCIE nie zawsze idzie w zgodzie z zasadami.

Kiedy opowiadam studentom, że nie używamy przecinka po zwrotach grzecznościowych w listach, spotykam się ze zdziwionymi spojrzeniami, czasem wręcz oburzeniem. Ale jak to tak? Kto to sobie wymyślił? W życiu nie dostałem takiego maila…, a już na pewno sam tak nie napisałem! Jak wielkim błędem jest jednak stawianie tam przecinka? Bo ja się chyba tego nie oduczę… A może można chociaż kropkę??

No niestety, przecinka nie można, w żadnym wypadku. Kropkę w niektórych opracowaniach uznaje się za dopuszczalną opcję, jeśli list zaczynamy od słów, które mogą same w sobie stanowić pełne zdanie lub wypowiedź np. „Buenos días.”

Zgadzam się, że rzeczywiście mnóstwo osób, w tym również nauczyciele, lektorzy, a nawet wykładowcy często zapominają o tym nieszczęsnym dwukropku i dają się ponieść wpływom innych języków, które w tym miejscu stawiają przecinek (angielski, polski i inne). Jeśli zaś chodzi o skalę błędu, jakiego się w tym momencie dopuszczają… no cóż, nie stracą przez to pracy, nie zostaną odarci z autorytetu. Gmach RAE nie zawali się, a Pérez Reverte może nie zapadnie się pod ziemię ze wstydu.

Błędy popełniają wszyscy, przyzwyczajenie i pośpiech robią swoje. Jeśli jednak masz to szczęście, że ktoś pokazał ci, jak to powinno poprawnie wyglądać, to wykorzystaj tę wiedzę i stosuj dwukropek poprawnie.

Jedyne, na co się narażasz, to to…, że ktoś inny posądzi cię o błąd, bo po prostu nie będzie wiedzieć, że po zwrocie do adresata wcale nie stawia się przecinka. Ale wtedy wystarczy, że powołasz się na mnie i odeślesz osobnika do tego tekstu.

UWAGA: jeśli chcesz poznać więcej zasad poprawnej interpunkcji w języku hiszpańskim, zapisz się na listę zainteresowanych szkoleniami dla osób o zaawansowanej znajomości języka (więcej informacji).