—– PRIMA APRILIS! —–PRIMA APRILIS! —–PRIMA APRILIS! —–PRIMA APRILIS! —–

Najnowsza „Ortografia” Królewskiej Akademii Języka Hiszpańskiego jest całkiem świeża, bo opublikowana została w 2010 roku.  Mimo że minęło zaledwie kilka lat, pojawiło się wiele głosów domagających się uaktualnień. Hiszpański wciąż się zmienia, ewoluuje i dostosowuje się do nowych czasów, przykładem tego jest uproszczona ortografia, jaką możecie znaleźć na internetowych forach i w SMSach, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Jedną z podstawowych cech rozwoju każdego języka jest to, że zmierza do jak największej ekonomii i to również dotyczy ortografii. Jak wiecie, w 2010 roku zlikwidowane zostały pewne akcenty graficzne (np. w słowie solo, este, guion). Teraz, w nowej edycji Ortografii, planowanej już na 2016 rok (profesor, który wczoraj nam o tym opowiadał był chyba wielkim optymistą), RAE planuje pójście o krok (milowy!!!) dalej i wprowadzenie co najmniej kilku rewolucyjnych zmian, które zmuszą nas wszystkich do uczenia się niektórych słów od nowa. Planowane zmiany obejmują (z tego co opowiadał prof. Humberto Morales):

  1. Wprowadzenie grafemu „K” na miejsce „qu/e” „qu/i”. Będzie więc poprawne pisanie Kike, ke tal, kedamos esta tarde, te kiero, itd.
  2. Usunięcie niemego „H” wszędzie tam, gdzie nie spełnia funkcji diakrytycznej, to znaczy w słowach, które nie posiadają homofonów o podobnej pisowni, które rozróżniamy tylko dzięki obecności tego „H” takich jak oy – hoy, haya – aya, echar – hechar. Nie będziemy natomiast potrzebować już „H” w słowach takich jak hacer, alcohol, hipo... a raczej acer, alcool, ipo.
Podobno mają się też pojawić jakieś nowości związane z prefiksami, ale nie wiem na razie nic więcej. Mnie wystarczą te dwie zmiany, o których Wam napisałam, żeby spodziewać się prawdziwej REWOLUCJI w hiszpańskim! Ale się rozpęta burza!!!

—– PRIMA APRILIS! —–PRIMA APRILIS! —–PRIMA APRILIS! —–PRIMA APRILIS! —–