Czasownik pasarse pojawił się już we wpisie pasarse el arroz i zarówno tam jak i w omawianym dzisiaj wyrażeniu pasarse nawiązyje do przesady. Pasarse odnosi się do robienia czegoś z nadmiarem, przekraczania dopuszczalnego limitu, przesadzania. Może być używane w różnych kontekstach: te has pasado con el azúcar (przesadziłeś z cukrem; dodałeś za wiele cukru), me he pasado contigo (przesadziłem w stosunku do ciebie: potraktowałem cię zbyt obcesowo, zbyt ostro), no te pases (nie przesadź, nie podskakuj, nie bądź taki do przodu). 
Jeśli przesada jest tak wielka, że wołaja o pomstę do nieba, mówimy, że ktoś przesadził o trzy miasta (wybierał się do Dębicy, a wylądował w Krakowie). Metafora jest jasna: mówimy tu o sytuacjach, w których ktoś tak się zagalopował, że przyhamował dopiero trzy miejscowości dalej.
Zauważcie, że jeśli w zdaniu precyzujemy w czym lub z czym ktoś przesadził, używamy przyimka „con” (przykłady 1 i 2). Z drugiej strony, nie zawsze jest to konieczne, często wystarczy podpowiedź kontekstu by poprawnie zinterpretować czego przesada się dotyczy (tak jak w przykładzie 3).
(1) Te has pasado tres pueblos con tus comentarios sobre el nuevo peinado de Ana (Twoje komentarze na temat nowej fryzury Any były absolutnie nie na miejscu)
(2) En el restaurante nos han cobrado 25 euros por persona, ¡se han pasado tres pueblos con esos precios! (W restauracji zapłaciliśmy 25 euro, te ceny są strasznie wygórowane)
(3) Lady Gaga se ha pasado tres pueblos en su último concierto (Lady Gaga przesadziła na swoim ostatnim koncercie).
Wyrażenie na pewno przyda się do opisania wielu sytuacji i codziennych doświadczeń, w końcu w życiu nie brakuje niesprawiedliwych mandatów, natrętnych adoratorów, złośliwych urzędasów i ceniących się za wysoko majstrów-naprawiaczy. Tym wszystkim źródłom przesady wokół nas dedykuję: ¡Os pasáis tres pueblos!