O sea to taka partykuła, której po prostu nie sposób nie znać. O sea oznacza „to znaczy” i może być uznane za synomin es decir. Pojawia się głównie w mowie potocznej, czasami również w języku środków masowego przekazu, rzadziej na piśmie. Posiada dwie podstawowe funkcje:

1. Używane jest dla przeformułowania czegoś, co już zostało powiedziane, czyli do opisania tego innymi słowami. Służy więc do wyjaśnienia lub sprecyzowania tego co się mówi.
Deseo un vecino ejemplar, o sea que tenga su Wi-Fi sin contraseña (Internet).
Marzy mi się idealny sąsiad, to znaczy taki co będzie miał wi-fi bez hasła.

W powyższym przykładzie, o sea wprowadza drugi człon zadania, wyjaśnia czym powinien charakteryzować się idealny sąsiad.

2. Poza tym, o sea wprowadza konkluzję, formułuje wnioski wynikające z poprzedzającej je wypowiedzi.
Aún tiene un poco de salsa de la barba, o sea que tiene que haber comido ya. 
Wciąż ma trochę sosu na brodzie, to znaczy że pewnie już jadł.

O sea wprowadza wniosek (pewnie już jadł) wynikający z poprzedzającej części wypowiedzi (wciąż ma sos na brodzie).

I wreszcie użycie, które najbardziej „rzuca się w uszy”, o sea jako przerywnik, w mowie niektórych tak nadużywany, że właściwie jest wyprany ze swojego podstawowego znaczenia. Bardzo przypomina rozpowszechnioną wśród niektórych Polaków manię nadużywania nic nie znaczącego „znaczy” lub „znaczy się”. O sea używane jest przecinkowo w mowie zwłaszcza ludzi młodych, silących się na oryginalne brzmienie, zaś w grupach społecznych takich jak gafapastas lansujących swój nowoczesny wizerunek również poprzez specyficzny sposób wypowiadania się, o sea stało się niemal znakiem rozpoznawczym. Gafapastas i tzw. dzieci z bogatych domów (nawet te po trzydziestce) szczególnie lubują się w wymowie z „s” międzyzębowym, zbliżonym w brzmieniu  bardziej do „s” polskiego niż hiszpańskiego. O sea jako maniera językowa może się pojawić wtrącone co trzecie słowo i nawet skrócić się niedbale do enigmatycznego osa. 

Podsumowując, o sea używane z umiarem służy do wyjaśniania i precyzowania wypowiedzi. O sea w nadużyciu powoduje efekt bełkotu co też możecie podziwiać w tym nagraniu: