Dzisiaj o krótkiej i bardzo prostej formułce, która zadziwia swą wielką siłą ekspresji. Uwaga dla niecierpliwych: wyrażenie zapowiedziane w tytule znajduje się w ostatniej części wpisu.

EL / LA SIGUIENTE

Gwoli szybkiego przypomnienia, samo w sobie siguiente oznacza „następne w czasie, przestrzeni, następujący bezpośrednio po czymś, następujący, ten oto”. Używamy la/el siguiente (w liczbie mnogiej odpowiednio las/los siguientes) wraz rzeczownikami, na przykład:

Observen el siguiente ejemplo.   (Proszę spojrzeć na następny/następujący przykład)

Może być użyte bez rzeczownika, jeśli wiemy o co następnego chodzi, tutaj posłużę się przykładem żywcem wziętym z warzywniaka:
¿Quién es el siguiente? (Kto jest następny? w domyśle, np. el siguiente cliente)
I z metra:
¿Bajas en esta parada? No, en la siguiente. (Wysiadasz na tej stacji? Nie, na następnej, la siguiente parada)

LO SIGUIENTE
1. Przejdźmy teraz do lo siguiente, z rodzajnikiem nijakim. Lo przy przymiotnikach, zamienia je w rzeczowniki o znaczeniu abstrakcyjnym (lo bueno, lo malo, lo difícil). Podobnie, lo siguiente, odnosi się do czegoś następnego, następujacego, lecz w znaczeniu bardziej nieokreślonym (następujące kwestie/rzeczy/czynności; takie oto sprawy/problemy/zagadnienia, itd.).  Żeby lo nijakie lo nabrało sensu, musimy odwołać się do innych informacji w kontekście. Jak widzicie w przykładach, lo siguiente moglibyśmy zamienić na esto i nie jest niezbędne dla poprawnego brzmienia zdania, służy raczej do skupienia uwagi odbiorcy na „tym” czy „takim oto” zagadnieniu:
El Banco Pastor me ha ofrecido lo siguiente: un 4% a un año y el 3,75% a 6 meses (Bank dał mi taką oto, następującą ofertę)

Al encender el ordenador, me sale lo siguiente: Micrrosoft visual c + + runtime library… (Po włączeniu komputera, pokazuje się następujący/ taki oto komunikat)

2. Nieco inaczej działają konstrukcje takie jak poniższe:

Lo siguiente de Amazon podría ser un Smartphone.

Imprimir desde un vídeo, lo siguiente de Canon para impresoras.

Teaser trailer de 'Wall-E', lo siguiente de Pixar.

Jak widzicie, w tych przykładach lo siguiente nie rozpoczyna listy rzeczy, które osoba ma na myśli. Tutaj, lo siguiente ma znaczenie samo w sobie, które możemy przyrównać do „nowości”, nowinek czy wynalazków, kontrastujące z wszystkim co było dotychczas. Jakżeby inaczej, przecież nowości z natury zawsze występują po czymś co było wcześniej…
X NO, LO SIGUIENTE lub NO X, LO SIGUIENTE
I na sam koniec, zapowiadane znaczenie o wielkiej sile ekspresji: no, lo siguiente!
Konkretnie chodzi mi o wyrażenia formowane według wzorów podanych wyzej:


Bueno no, lo siguiente.
No malo, lo siguiente.
Indignada no, lo siguiente.
Hacía frío no, lo siguiente.
Pregunta rara no, lo siguiente.

W tego rodzaju wyrażeniach bierzemy X i je negujemy, aby następne poprzez lo siguiente przenieść się stopień w wyżej w skali cech reprezentowanych przez X. Innymi słowy, wyrażenie to pokazuje nam, że elementy X (bueno, indignada, hacia frio, pregunta rara) znajdują się na jakimś szczeblu na skali wartości, po którym następuje kolejny szczebel, o znaczeniu mocniejszym, bardziej intensywnym.  Czyli, że są to cechy podlegające stopniowaniu.
Oczywiście, możemy po prostu powiedzieć muy bueno czy pregunta muy rara, jednak użycie tej konstrukcji z no, lo siguiente ma większą siłę ekspresji i sugeruje więcej niż zwykłe muy czy mucho pozostawiając odbiorcy kwestię interpretacji tego wyższego stopnia na skali.
Sami oceńcie:
Hacía [mucho] frío. 
Było [bardzo] zimno.

Hacía frío no, [lo siguiente].
Nie było zimno, było [bardzo zimno/ lodowato/ bardzo mroźnie/ tak zimno, że pozamarzały mi wszystkie palce, itd.]

Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca i że Wam również wyda się interesujące opisane tu użycie lo siguiente… a może: interesante no, lo siguiente…??