Zachęcam Was dzisiaj do zapoznania się z konstrukcją eso sí que no, która pomoże nam dobitnie wyrazić sprzeciw bądź protest. Myślę, że intuicyjnie poprawnie zinterpretujemy to wyrażenie w kontekście, jeśli już trochę znamy hiszpański. Jak to jednak zwykle bywa, trudniej będzie z wprowadzeniem eso sí que no do naszej codziennej mowy… Bo jednak bierna znajomość słownictwa nijak się ma do jego użycia i, co ważne, do użycia poprawnego. Zobaczmy więc jak to jest z eso sí que no… i zacznijmy go używać!

Na początek ważne byśmy wiedzieli, że możemy się spotkać z dwoma sposobami użycia tego wyrażenia:

  • jako wyrażenie samodzielne oznaczające protest, sprzeciw bądź bunt wobec czegoś co zostało powiedziane, zaobserwowane, dane do zrozumienia. Pojawia się pomiędzy przecinkami, wykrzyknikami, lub jako ostatni człon zdania. 
    • Kuszące polskie tłumaczenie: co to to nie! 

¿Puede aceptarse que nos obliguen a negar lo que es evidente, a no razonar lo razonable? Si cuestionamos la idea de trascendencia, somos incrédulos, descreídos, pero librepensadores, ¡ jamás! ¡ eso sí que no! En fin, nos dificultan la visión, nos tapan los ojos (http://www.badosa.com/bin/obra.pl?id=n101)**


A Sara le temblaron las piernas y se le atragantó el café. ¿Estaba viendo una mirada que quería decir algo más o era tan sólo otra de sus fantasías?
– Y ¿por qué no pintas a alguna de tus alumnas? – logró articular finalmente. – No, no. Eso sí que no – se rió él -. Crearía situaciones delicadas y comprometedoras. (http://home.cc.umanitoba.ca/~fernand4/atrasados.html)**

  • jako enfatyczne wprowadzenie negacji drugiego członu zdania. 
    • Eso si que no + człon negowany. 
    • Tłumacząc na polski, możemy użyć odpowiedniej partykuły dla wzmocnienia efektu negacji, pomoże również szyk zdania: 
Eso sí que no lo sé  „Tego to ja nie wiem (zamiast zwersji nienacechowanej: Nie wiem.)
Eso sí que no te lo perdono. „Tego to ja ci nie wybaczę, zamiast: Nie wybaczę ci tego.
Eso sí que no lo aguanto.

Tak więc, w skrócie, wygląda formalnie użycie eso sí que no. Możemy się uciec do tej konstrukcji zawsze wtedy, gdy chcemy podkreślić nasze NIE, wykazać się asertywnością. 
Nie bo nie.
Nie i kropka.
Nie ma mowy.
Eso sí que no powinno dać naszemu rozmówcy jasno do zrozumienia, że jesteśmy przeciw i nie będzie łatwo nas przekabacić. 
To co, checie zaciągnąć kredyt hipoteczny w Hiszpanii na następnych 40 lat??? ¡ESO SÍ QUE NO!

**przykłady pochodzą z korpusu Corpus de Español online: http://www.corpusdelespanol.org/x.asp