„Praca” to jeden z tych tematów, który pobudza kreatywność w języku. Tam gdzie my mamy robotę Hiszpanie mają curro.
Curro może odnosić się do miejsca pracy (w pracy, w biurze, etc.)
– En mi curro tenemos compañero nuevo

albo do pracy w ogóle:
– Ya tengo curro en Varsovia, me mudo la semana que viene.
– Hoy no he tenido nada de curro.

Logicznie, czasownik CURRAR oznacza pracować.

W nieco innym kontekście używa się CURRARSE (algo), w znaczeniu „postarać się, zrobić coś dobrze, dopracować”.
– Se han currado mucho la fiesta.
– ATX se ha currado una campaña publicitaria.

Estar currado, w takim razie, odnosić się może do rzeczy, które są doszlifowane, dopracowane w każdym detalu, kosztowały sporo zachodu. Innymi słowy, pozytywny epitet wyrażający „cześć pracy”, a właściwie podziw dla efektów czyjejś pracy i starań. Kilka przykładowych kontekstów:

– el logo, el montaje, el anuncio, el blog, el video está currado
– la web, la cita, la moto está currada

Podane wyżej znaczenia to pewniki, w Hiszpanii są używane powszechnie i można je z powodzeniem wprowadzić do codziennego słownika (choć oczywiście wystrzegać się w czasie poważnych rozmów o pracę). Jedną z ciekawostek jest, że słówko currar wywodzi się z caló, języka hiszpańskich Cyganów. Ciekawostek i znaczeń, oczywiście, jest o wiele więcej i dociekliwym polecam tę dyskusję na forum.

Tymczasem pozostawiam otwarte pytanie: na ile ten oto skromny blog está currado?  A może powinnam currarlo más?