Podstawowa definicja tego słowa to prostu „bęben” lub też osoba na nim grająca.
W mowie potocznej przyjęło się używać bombo w odniesieniu do rosnącego do ogromnych rozmiarów brzucha kobiet ciężarnych, co też niewątpliwie ma swoje podstawy logiczne.

Tak więc spotkamy się często z frazami typu:

– Vaya bombo que tiene Ana…
– Con cuidado, Tere, no quieras un bombo ahora.

Ciążowa wpadka (najczęściej pozamałżeńska) może być określana z użyciem hacer un bombo, na przykład (tekst znaleziony w sieci):

– César fué el James Bond de la época, militar y follador incansable. Dictador perpetuo, hizo grandes cosas por la Humanidad… Incluso le hizo un bombo a Cleopatra, pero no a Elizabeth Taylor, sino a la de verdad, la fea.

Porzućmy jednak temat rozdętego, nie od parady brzucha.

Zmiana czasownika hacer na dar daje nam nowe wyrażenie: dar bombo (uwaga, tutaj bez rodzajnika), które oznacza nadmuchiwanie jakiejś kwestii do nieproporcjonalnych rozmiarów, przesadne nagłaśnianie i reklamowanie czegoś (mimo że sobie na to nie zasłużyło), „robienie afery” z czegoś.
Zobaczmy przykłady:

Le dan mucho bombo a Cristiano pero en realidad el mejor es Kaka

…son los más vendidos en España? Pues anda que no le dieron bombo, ni publicidad, ni premios…

Masz jakąś ploteczkę wymagającą dodatkowego nagłośnienia? Cały świat powinien dowiedzieć się, że…? Uderz w bęben!